Adaptation – Manga Reader

Adaptation

Marriage of Convenience

Chapter 59 November 29, 2022
Chapter 58 November 22, 2022

The Innkeeper Chronicles

Chapter 25 November 27, 2022
Chapter 24 November 20, 2022

Ashtarte

Chapter 25 November 27, 2022
Chapter 24 November 20, 2022

Top 1%

Chapter 16 October 29, 2022
Chapter 15 September 7, 2022

Too Many Losing Heroines

Chapter 5 October 12, 2022
Chapter 4 October 12, 2022

I Have No Health

Chapter 58 October 11, 2022
Chapter 57 October 8, 2022

Prince Hero

Chapter 30 September 22, 2022
Chapter 29 September 14, 2022

Bloom of Vengeance

Chapter 48 September 20, 2022
Chapter 47 September 14, 2022
_