Long Strip – Manga Reader

Long Strip

Mirage

Chapter 6 March 12, 2024
Chapter 5 March 12, 2024

Terror Hunter

Chapter 27 March 10, 2024
Chapter 26 March 9, 2024

Cruise

Chapter 50 January 30, 2024
Chapter 49 January 18, 2024

A World-Class Walkthrough

Chapter 68 December 25, 2023
Chapter 67 December 15, 2023

I am the Final Boss

Chapter 26 December 21, 2023
Chapter 25 December 21, 2023

Girl Under Trial

Chapter 24 October 21, 2023
Chapter 23 October 21, 2023

The Savior is Ruined

Chapter 2 October 4, 2023
Chapter 1 October 4, 2023

Celestial Master

Chapter 15 October 1, 2023
Chapter 14 May 12, 2023

Island Part 2

Chapter 32 September 23, 2023
Chapter 31 September 23, 2023

Boss Bitch Baby

Chapter 60 September 10, 2023
Chapter 59 February 19, 2023

Power Students

Chapter 7 September 8, 2023
Chapter 6 September 8, 2023

Stop This Marriage!

Chapter 7 July 11, 2023
Chapter 6 December 17, 2021

Unromantic Quest

Chapter 31 August 8, 2022
Chapter 30 August 8, 2022

Polar Night Season 2

Chapter 3 August 6, 2022
Chapter 2 August 1, 2022

Pisang Raja

Chapter 11 March 22, 2022
Chapter 10 March 22, 2022

Not Alone

Chapter 10 February 23, 2022
Chapter 9 February 22, 2022

Awaken Sect Leader

Chapter 1 February 4, 2022
Chapter 0 February 4, 2022

Demon King Is a Hero

Chapter 3 January 30, 2022
Chapter 2 January 28, 2022

I’m a Fake NPC

Chapter 62 January 29, 2022
Chapter 61 January 23, 2022

Bad Boy (2022)

Chapter 2 January 11, 2022
Chapter 1 January 11, 2022
_